Kontakt Ole Hertel edb-systemer

Hvis noen har spørsmål, kan de sende en e-mail til: 

ole@hertel.no

   

Vi vil gjerne takke alle de over 120 optiske forretninger som gjennom årene har vist oss tillit ved å bruke Vista-Optikk.

Det har vært hyggelig å samarbeide med dere.

Med vennlig hilsen

Ole Hertel edb-systemer

Ole Hertel