Vista-Optikk

Vista-Optikk er et komplett kartoteksprogram for optikere. Kontinuerlige oppdateringer gjennom over 30 år resulterte i det mest fleksible programmet på markedet.

I forbindelse med kjededannelser i optikkbransjen og kjedenes ønsker om egne datasystemer og i takt med at familiens medlemmer har utviklet kompetanse også på andre områder, har vi sluttet å markedsføre og vedlikeholde Vista-Optikk.

Vista-Optikk brukes fortsatt til oppslag av eldre data i en lang rekke butikker som har gått over til andre datasystemer.

Vista-Optikk finnes i en spesiell utgave til oppslag som også kjører under 64 bits systemer. Det kan være praktisk, kanskje også nødvendig, å ta denne utgaven i bruk etterhvert som eldre datautstyr byttes ut. Hvis noen ønsker å skaffe seg denne utgaven, kan de få et tilbud ved å sende en mail til:

ole@hertel.no

Om Ole Hertel edb-systemer

Ole Hertel edb-systemer er en familiebedrift som har arbeidet med fleksible standardsystemer for store og små bedrifter i Danmark og Norge siden 1969. Siden 1984 har vi primært jobbet med programmet Vista-Optikk, som er designet for optiske forretninger i Norge.

Firmaet No.38, som har utformet denne hjemmesiden, ledes av en gren av familien som tidligere har bidratt til utvikling av Vista-Optikk, men som nå arbeider med datasikkerhet og visuell identitet.

En tredje gren av familien representeres av Peter Hertel, som også har vært med på å utvikle og dokumentere Vista-Optikk, som har erfaring fra arbeid i optiske forretninger og som de siste årene har spesialisert seg i bygging og utnyttelse av 3D-printere.

Kontakt Ole Hertel edb-systemer

Vi vil gjerne takke alle de over 120 optiske forretninger som gjennom årene har vist oss tillit ved å bruke Vista-Optikk.

Det har vært hyggelig å samarbeide med dere.

Med vennlig hilsen

Ole Hertel edb-systemer

Ole Hertel